Pages

28 May 2007

Hoću, majke mi!

Vlada je na prošloj sednici predložila izmene nekoliko zakona. Zanimljive su izmene Zakona o Vladi kojim se predlaže i promena zakletve, koja će, između ostalog, imati i sledeći deo: "... i biti posvećen očuvanju Kosova i Metohije unutar Republike Srbije". O ostala 4 prioriteta ove Vlade (EU integracije, borba protiv siromaštva, borba protiv korupcije, saradnja sa Hagom) ni reči u zakletvi.

No comments: