Pages

17 July 2010

Godišnjica

Danas je godišnjica ubistva dvojice značajnih ljudi čija je jedina zajednička stvar bila da su ih komunisti smatrali smrtnim neprijateljima. Obojica su ubijeni na isti način, od strane iste političke ruke, jedan od ruskih boljševika 1918, drugi od strane njihovih jugoslovenskih učenika 1946. Prvi je car Nikolaj II (čovek pod čijom vladavinom je Rusija počela da ekonomski rapidno napreduje a Nemci da je smatraju komercijalnim ruglom), koji je ubijen 1918 sa čitavom porodicom, a drugi general Draža Mihailović, Ministar vojni Vlade Kraljevine Jugoslavije u egzilu i komandant jugoslovenske vojske tokom II svetskog rata, koji je ubijen posle montiranog sudskog procesa 1946 i pokopan na nepoznatom mestu.

O tome gde se (post?)komunističke Srbija i Rusija danas nalaze najbolje svedoči činjenica da ni jedan od ove dvojice ljudi do danas nije zvanično rehabilitovan. Ruski Vrhovni sud je odbio da rehabilituje Cara Nikolaja, sa obrazloženjem da boljševici nisu doneli zvaničnu presudu protiv Cara, dok srpske vlasti kobajagi pokušavaju da pronađu mesto gde je Draža pokopan, ali odbijaju i dalje da ga otvoreno rehabilituju.