Pages

22 August 2012

Srbija zemlja bez korupcije

Ako je neprijavljivanje vlasništva nad jednom desetinom stana od 63m2 najveći slučaj korupcije u Srbiji, onda korupcije u Srbiji nema. Ako je neprijavljivanje sticanja imetka od cca 10.000 EUR najveće dostignuće Agencije za borbu protiv korupcije, i oni mogu na jedan duži odmor. Glupavo je jer se vrlo lako može dokazati da ovde nema nikave zle namere pošto se takav imetak može lako steći sa dve natprosečne plate (na koje su svakako plaćene sve obaveze državi) ili steći na druge legalne načine te da je u pitanju beznačjna nemarnost.

Happy hour

Ministar energetike misli da je jeftina tarifa kao neki happy hour. Ili da ona postoji da bi siromašnima, a bogami i onima koji se greju na struju (što je sa energetskog stanovišta neefikasno grejanje)troškovi korišćenja elekrične energije bili niži, a i da se ne smaraju da budu budni do kasno ili ustaju rano ujutro. Ova mera je još jedan u nizu populizama, ne zato što ja mislim da je struja u Srbiji neverovatno jeftina (nije nešto preterano kada trošite veću količinu ili kada imate veću snagu), već zbog toga što viša i niža tarifa nisu socijalne kategorije. Ako sam siguran da je EPS loše vođena firma, takoreći krava muzara na izvolite, sa elementima besplatnog doručka za male i one veće magupe, jedna od retkih odluka koje su čisto tržišne je odnos više i niže tarife. Struja se ne može skladištiti, TENT ne može da se ugasi tokom noći, tako da je za EPS prvorazredno pitanje kome da proda struju tokom perioda manje potrošnje. I on, stoga, stimuliše potrošače da troše struju noću, čak sa četiri puta nižim cenama. Tokom dana nema potrebe za tim jer nema padova potrošnje. Šta više, u vreme kada je naš elektroenergetski sistem blizu kolapasa (kao što bejaše februara prošle godine), uvođenje jeftine dnevne struje je siguran put da se kolaps desi.
Dakle, umesto nazovi socijale gde će najveće subvencije dobiti oni koji najviše troše, a to nisu socijalni slučajevi, nek izvoli njen širokogrudi kolega da uradi socijalne karte i da onda onima koji su u problemu da keš da plate tu razliku u odnosu jeftine i visoke tarife koju namerava da im pokloni kroz ta dva sata. To bi bila smešno mala svota, a posledice ovakvog širokog čašćavanja mogu da budu velike. Imali smo prilike videti i još uvek gledamo šta su posledice demagoške cene struje koje se ogledaju u neizgranji novih pogona, a u vreme 1990-ih raubovanje EPS kroz značajno umanjenje tekućeg održavanja gotovo je uništilo naš elektroenergetski sistem. Samo što nam ovaj put to neće platiti/jeftino finansirati međunarodna zajednica ako to ponovo učinimo sami sebi.
I za kraj, mnogo bi bolje bilo da se elektrodistribucijama odreše ruke u naplati, a za velike patetičare da se uvede humano isključenje (sa minimalnom snagom i tačno određenim iznosom električne energije). Mislim da bi EPS onda vrlo rado prodao gratis 300 dinara struje socijalnim slučajevima (koliko je maksimalna ušteda od ove mere domaćinstva koje je siromašno i troši u skladu sa svojim mogućnostima, jer pretpostavljam da odnos preko dana neće biti 1:4). Ja im ipak predlažem da ovu razliku plate tako što bi podigli cenu eksploatacija nafte u Srbije na nivo koji je uobičajen u uređenim državama ili barem na pola tog nivoa.