Pages

03 March 2009

Deideologizacija

"Ako je išta dobra posledica krize, to je deideologizacija. Vreme je da napravimo reviziju svih ideoloških pristupa koje smo imali do sada", rekao je Tadić ekonomistima.

Slažem se, vreme je da DS kao članica Socijalističke internacionale preispita svoj program koji sa 56 ministarstava vrlo dobro sprovodi u praksi.

Big Deal

Šta bi značio pad globalnog BDP-a od 3% u 2009. godini? 

Značio bi da će ljudi živeti otprilike kao 2007.