Pages

19 March 2012

Plivajuće cene

Goran Nikolić primećuje:

Da je NBS branila kurs na 105, on bi ostao toliki. Ne znam koji će im sada biti izgovor što je inflacija veća od planirane. Prenos rasta kursa na cene je direktan, za to ne treba biti pametan, što znači da morate braniti kurs. 

Ta pojava prelivanja kursa na cene još jednom pokazuje apsrud izbora Srbije da ima plivajući kurs. Svrha plivajućeg kursa je upravo da amortizuje uticaj spoljne valute na cene. U normalnoj situaciji, u zemlji u kojoj je domaća a ne strana valuta merilo vrednosti, kretanje kursa i kretanje cena su alternative. Ako se recimo priliv deviza poveća, onda ojača domaća valuta, umesto da vam zbog priliva novca porastu cene. Ako dođe do odliva deviza, domaća valuta slabi, umesto da imate deflaciju domaćih cena. To je svrha plivajućeg kursa.

Ako vam ovo izgleda čudno, to je zato što taj mehanizam u Srbiji uopšte nije na delu. Naprotiv, ako dinar oslabi u odnosu na evro, onda to samo po sebi bude glavni faktor porasta cena.  Kurs se u Srbiji preliva na cene, zato što glavno merilo vrednosti nije dinar nego evro.

U takvoj situaciji režim plivajućeg kursa je samoporažavajući. Mehanizam koji bi trebalo da bude njegova glavna prednost uopšte ne funkcioniše.