Pages

24 May 2012

DS

Napad na frakciono bankarstvo u Evropskom parlamentu

Da, dobro ste čuli. U govoru u kome kritikuje porez na finansijske transakcije, poslanik britanske Partije za nezavisnost objašnjava da je izvor sve finansijske nestabilnosti, propasti banaka i ekonomskih kriza "kriminalni sistem frakcionog bankarstva u kome banke pozajmljuju novac koji nemaju".

Pravi Mizesovac u Evropskom parlamentu.HT Omer Bakalović