Pages

30 June 2010

Tekst o teoriji firme

Za one koje zanimaju ezoteričnije teorijske stvari, moj tekst "Firm as a Nexus of Markets" biće objavljen u francuskom časopisu Journal des Economistes et des Etudes Humaines. Ako ništa, ponosan sam što ću izaći u žurnalu gde su objavljivali Bastiat, Say, Pareto, Walras, Cobden, Molinari...:)

Moj prilog, međutim, nije ništa revolucionarno, bar ne na prvi pogled.:) Jednostavno, napadam grešku koju su počinili po mom sudu Mises i Rothbard, a u tome su ih sledili Peter Klein, Nicholai Foss, Langlois i drugi, kada su pokušali da nakače austrijske argumente vezane za preduzetništvo i monetarnu kalkulaciju na sliku firme kao hijerarhije i centralno-planskog mehanizma koju je nametnuo Ronald Coase i njegovi učenici. Moj argument je da se austrijska teorija preduzetništva i kalkulacije mnogo bolje uklapa u jednu sasvim drugačiju teoriju firme, koju su ponudili Demsetz i Alchian, Jensen i Meckling, Fama, Cheung i drugi, koji firmu vide kao skup ugovora i dobrovoljnih aranžmana individualnih agenata - dakle u osnovi kao tržišni mehanizam. Cela galama oko razlike između "tržišta" i "firme", uloge transakcionih troškova u nastanku firme itd je stoga u osnovi bespredmetna. Ja pokušavam da pokažem se Misesovi i Rothbardovi opšti metodološki i teorijski postulati mnogo bolje uklapaju u ovakvu sliku firme. Ako bi firma bila hijerarhija i centrlano-planska ustanova ona bi onda bila deo problema, a ne deo rešenja, tj iz austrijske perspektive ne bi imala nikakav razlog da postoji (jer bi remetila ekonomsku kalkulaciju).

Koliko me je urednik obavestio, jedan od ovih citiranih Austrijanaca (najverovatnije Foss, rekao bih) je najavio da mu se moja inovacija uopšte ne sviđa, i da će da napiše kritiku, koja će da ide u istom broju.