Pages

27 August 2012

Čemu služe sindikati?

Vrlo je jednostavno. Evo šta kaže sindikalac-prosvetar:

Za početak kontrole zapošljavanja u školama zaslužni su sindikati prosvete. Prve rang-liste viškova i potreba u školama nastale su u Beogradu septembra 2008, da se stane na put zapošljavanju novih kadrova, kao i da se zaštite postojeći nastavnici koji nemaju punu normu


Državno finansiranje klubova

Kada država i javna preduzeća finansiraju sportske klubove, onda je svaka odluka o finansiranju klubova po definiciji politička odluka. Političari mogu bukvalno da stvore i unište klubove.

Epilog svega toga je novo dno domaćeg sporta po kojem se ovih dana vuku Duško Vujošević i Nebojša Čović.

Legalizacija

Zanimljiva rasprava u Politici na temu legalizacije, u kojoj je gradonačelnik Paraćina rekao malo, ali pametno. Između ostalog:

Нема ручка за џабе.

Svetski prvaci bez penzije

Čitajući vest da je naša reprezentacija u basketu osvojila Svetsko prvenstvo, prvo sam pomislio - "Koliko će to da nas košta?" pa sam našao Uredbu o nacionalnim priznanjima i nagradama za poseban doprinos razvoju i afirmaciji sporta (AKA "sportska penzija"). Izgleda da momci, iako svetski prvaci, nemaju pravo na penziju, jer basket tri na tri nije olimpijski sport (doduše, nije ni šah, pa zato svuda u uredbi moraju posebno da ga naglašavaju). Evo šta kaže Uredba, vezano za iznos:

Nacionalno sportsko priznanje dodeljuje se u vidu diplome i doživotnog mesečnog novčanog primanja u visini:
  1. tri prosecne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za zlatnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za svetski rekord u olimpijskom sportu;
  2. dve i po prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za srebrnu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za zlatnu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu;
  3. dve prosečne neto zarade u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na Olimpijskim igrama, Paraolimpijskim igrama, Šahovskoj olimpijadi ili za srebrnu medalju u olimpijskom sportu ili za zlatnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu;
  4. jednu i po prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnog za poslove statistike, za bronzanu medalju na svetskom prvenstvu u olimpijskom sportu ili za srebrnu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu;
  5. jednu prosečnu neto zaradu u Republici Srbiji za mesec decembar prethodne godine, prema podacima organa nadležnom za poslove statistike, za bronzanu medalju na evropskom prvenstvu u olimpijskom sportu.
Takođe, uredba predviđa i neke fiksne nagrade odmah, a ako mene pitate, vrhunska budlaština je da se za zlatnu olimpijsku medalju u fudbalu dodeljuje veća nagrada nego za zlatnu medalju na Svetskom prvenstvu (400.000 EUR vs 250.000 EUR).

Doduše, sada vidim da ova Uredba ostavlja mogućnost Vladi da podstiče i neolimpijske sportove:

Član 8.
Nagrade za poseban doprinos razvoju i afirmaciji neolimpijskog sporta i kriterijumi za njihovu dodelu urediće se posebnim aktom Vlade.

Možda ipak ima nade za basketaše.

Oliver Dulev

Pretpostavljam da se tako zove bugarski ministar poljoprivrede, jer: Bugarsko ministarstvo poljoprivrede platilo je privatnoj firmi 25.000 evra za otvaranje i vođenje Facebook i Twitter profila Ministarstva.

Evo i tenderske dokumentacije, na bugarskom.

Olakšavajuća okolnost je što su za to potrošeni fondovi Evropske unije. Olakšavajuća za Bugarsku, ne za EU.

Vera u besplatan ručak i kratice

Kaže Saša Radulović:

Mislim da je drugi suštinski problem to što ni ministar ni većina naših ekonomista ne veruju da se lokomotiva koja će nas izvući iz krize zove: preduzetni građani Srbije i njihova mala i srednja preduzeća, uspešni domaćini i njihova poljoprivredna gazdinstva. Oni veruju u strane investitore i državu, reindustrijalizaciju, strateške partnere, partijske kadrove i ostale stvari u našem iskrivljenom sistemu vrednosti. Naša vera u besplatan ručak i kratice nema granica.