Pages

07 July 2011

Da li biste se za milion dolara odrekli interneta?

Za koliko novca biste pristali da nikada više ne koristite internet?

Vrednosti se u ekonomiji mere oportunitetnim troškovima. Zamislite sumu koja bi bila dovoljna da vas odvrati od interneta i dobićete vrednost koju za vas ima internet.

Koliko novca vas ustvari košta internet je druga stvar. To je samo tržišna cena interneta, ali vaše lično vrednovanje interneta je veće od te cene, što je razlog zašto ga koristite.

Razlika između vašeg subjektivnog vrednovanja interneta i cene koju u stvarnosti plaćate za internet je mera čiste besplatne koristi koju imate od interneta, u ekonomiji poznate kao potrošački višak. Izgleda da je u slučaju interneta on jako veliki. Ovaj video pita da li bi milion dolara bilo dovoljno da se zauvek odreknete interneta i slučajni prolaznici sa snimka redom kažu da nije.

A ako se interneta ne bi odrekli za milion dolara, može li da se kaže da vas postojanje interneta čini milion dolara bogatijim?

Nastavnici koji varaju na ispitu

Mike Munger skreće pažnju na ovaj članak:


Award-winning gains by Atlanta students were based on widespread cheating by 178 named teachers and principals, said Georgia Gov. Nathan Deal on Tuesday. His office released a report from the Georgia Bureau of Investigation that names 178 teachers and principals – 82 of whom confessed – in what's likely the biggest cheating scandal in US history.
This appears to be the largest of dozens of major cheating scandals, unearthed across the country. The allegations point an ongoing problem for US education, which has developed an ever-increasing dependence on standardized tests.
The report on the Atlanta Public Schools, released Tuesday, indicates a "widespread" conspiracy by teachers, principals and administrators to fix answers on the Criterion-Referenced Competency Test (CRCT), punish whistle-blowers, and hide improprieties.

Udžbenici za srednje škole

Ispala je mala afera oko udžbenika iz psihologije jer su "pripadnici gej populacije stavljeni u isti koš sa zoofilima i nekrofilima".To me je podsetilo na raspravu na Fejsbuk profilu jednog moj FB prijatelja (Izbacio sam ime i ostale učesnike u raspravi i editovao sam tekst. Nisam siguran šta da radim u ovakvim situacijama.)

Koliko to moraš biti neuk i površan da bi u udžbeniku Ustav i pravo građana napisao sledeću rečenicu:
Jedna podvrsta posesivnih/gramzivih liberala - libertarijanci: Robert Nozik, Grover Norkvist i dr. zastupaju maksimalizovanje individualnih prava, posebno onih koja su povezana sa delovanjem slobodnog tržišta, i minimalizovanja uloge države."
Sve to me ne bi toliko tangiralo da klinci na FPN na prijemnom ispitu nisu dobili sledeće pitanje:
"Koji liberali su poznati kao gramzivi?"
Da li na osnovu toga treba da donosim sud i o ozbiljnosti FPN?

Da li treba i mi da pokrenemo kampanju za podizanje svesti o ovom problemu?