Pages

11 November 2010

Liberalna monetarna ekonomija

Jedan liberalni ekonomista, nobelovac, poziva se na drugog još slavnijeg liberalnog ekonomistu, takođe nobelovca, i kaže da je u finansijskoj krizi potrebna aktivistička centralna banka da štampa pare, kreira bankarske rezerve i snižava kamatnu stopu. Sve je to, kaže liberalni nobelovac bilo opravdano 2008, ali se sa TARPom (spasavanjem banaka) kaže "otišlo možda predaleko". To je otprilike fer sažetak prvih nekoliko minuta videa koji možete videti ako otvorite link. Još jedno potvrđivanje Jankovićevog zakona da se socijalistički i liberalni ekonomista razlikuju po tome što levičar veruje u blagodeti inflacije, niskih kamata i jeftinog novca uvek i svuda, a "liberal" samo tokom krize kao lek za posledice prethodne inflacije. :)

Možda i zato naš nobelovac misli da nova runda štampanja para i obezvređivanja valute (tehnički, učevni izraz "quantitative easing 2") koja je najavljena nije dobra ideja. Pošto nema akutne "finansijske krize", barem u ovom trenutku.

Stručnjaci

Mediji nastavljaju da forsiraju ove stručnjake što galame da Telekom treba ostaviti u partijskom vlasništvu. Glavni stručnjak je Aleksandra Smiljanić, ekspert za telekomunikacije, dosledni protivnik svih liberalizacija i privatizacija za vreme svog mandata.

Najgore je što mediji ne vide da prodaja Telekoma uopšte nije pitanje telekomunikacija, nego pitanje promene strukture vlasništva. To je striktno ekonomsko pitanje -- zašto misle da mišljenje stručnjaka za telekomunikacije ima bilo kakvu težinu u tome, nije mi jasno.