Pages

12 January 2012

Dobro pismo čitaoca

Heritage

Napredak

Pisali smo prethodnih godina u par navrata o konceptu slobodnih gradova koji promoviše Paul Romer, kao i o ideji seasteadinga, koji promovišu između ostalih, Patri Friedman (unuk Miltona Friedmana) i Peter Thiel, američki milijarder.

U izvesnom smislu, radi se o sličnim idejama - kako stvoriti teritoriju koja ne bi bila pod suverenitetom posojećih država, već bi mogla da definiše svoja pravila. Seasteading koncept podrazumeva nastanjivanje na moru (recimo, na velikim splavovima ili brodovima), dok koncept "Charter Cities"-a podrazumeva stvaranje posebnih administrativnih zona i izdvajanje istih iz suvereniteta države gde se nalaze.

U poslednje vreme je ostvaren napredak u obe inicijative.

Što se seasdeadinga tiče, već neko vreme postoji Seasteading Institute, gde pokušavaju da razreše neke tehničke probleme vezane za život na moru. Institut su napustili Dario Mutabžija (po imenu bih rekao da ima neke veze sa ovim našim prostorima) i Max Marty i osnovali startup firmu Blueseed. Ideja Blueseeda je da se na "plovilu" koje bi bilo ukotvljeno nekih 20 km od San Francisca otvori prostor za firme koje bi se bavile razvojem softvera. Suština je da danas firme iz Silikonske doline ne mogu da uvezu dovoljno kvalitetne radne snage zbog američkih imigracionih propisa, ali bi firme mogle da u međunarodnim vodama zaposle ljude da rade. Bili bi dovoljno blizu Silikonske doline, a opet ne bi morali da poštuju američke zakone. Evo i videa:Što se tiče Charter Cities-a (koji i inače deluje kao realnija ideja), Parlament Hondurasa je izmenio Ustav da bi omogućio osnivanje posebnog regiona koji ne bi bio baš "pravi" deo Hondurasa. Recimo, sudski sistem bi bio potpuno nezavistan od sadašnjeg sistema. Više o tome pogledajte u članku koji je objavio Economist. Pogledajte i sajt Future Cities Development Inc., firme koja se bavi razvojem "slobodnog grada" u Hondurasu. Evo i videa u kojem govore predsednik Hondurasa i predsednik Parlamenta.