Pages

06 September 2007

NSPM zabranjuje privatne fakultete

Izvesni mislilac/analitičar Stefan Sušić na NSPM objašnjava šta treba preduzeti u cilju poboljšanja obrazovnog sistema u Srbiji:

Prvo – trebalo bi pristupiti donošenju nove zakonske regulative koja bi propisivala zabranu obavljanja svake djelatnosti privatnim fakultetima i višim školama.

...Preventivno je najbitnije da se što pre propiše da se sa završenim privatnim fakultetima i višim školama ne može zaposliti nigdje u državnoj službi. (Pogotovo je bilo gdje nezamislivo da studenti sa završenim privatnim pravnim fakultetima i akademijama mogu polagati pravosudni ispit i kadrirati se u najvažnijim segmentima državne vlasti. Naravno, ako ne želimo dalju degradaciju i profanaciju sudstva i upravne vlasti.)

Zamislite da su recimo Amerikanci toliko pametni kao ovaj NSPM tekstopisac, pa da zabrane delatnost Harvardu, Stanfordu ili Yaleu, a da onda iz "preventivnih razloga" zabrane zapošljavanje njihovim diplomcima prava u državnoj službi, e da bi sprečili "degradaciju i profanizaciju" recimo Vrhovnog suda, ili Ministarstva pravde. Kakva bi to sreća bila...

Ne-Sabrane-Policijske-Misli...

Če

Teofil Pančić:
Nije li to, naime, baš jako zanimljivo kako se "zatucani" ljubitelji Nikolaja Velimirovića i "napredni" fanovi Če Gevare (inače prilično krvoločnog masovnog ubice) tako divno slažu i padaju jedni drugima na grudi glede urođene odvratnoće i užasnoće NATO-a, a bogme im je i ona plutokratska ujdurma zvana EU krajnje sumnjiva?

Najbolje u celom tekstu je što konačno neko i na srpskom jeziku opisuje Čea Gevaru kako jedino treba: "prilično krvoločni masovni ubica". Tako je, dosta su ubicu nazivali revolucionarem i borcem za slobodu, po njemu nazivali ulice i štampali razglednice i majice.