Pages

29 May 2011

Test inteligencije

Danas je predstavljen novi "Test inteligencije za 2011/2012".

Ja se u svemu načelno slažem sa autorom Testa inteligencije 2011/201, osim kada je reč o shvatanju decentralizacije kao prava da se nekima daje više, a nekima manje, a ne prava da se živi u skladu sa onim što se stvori uz davanje instrumenata stvaranja vrednosti svima.

Međutim, ono što je užasavajuće je da ovo govori neko ko je sve radio upravo suprotno od onoga što sada propoveda.

By the way, kao što reče Marko jednom, što vam je niži nivo poređenja regionalne razlike su veće, ako se spustimo na nivo mesnih zajednica biće one i 1:50. To što je Stari grad 15 puta bogatiji od Trgovišta nije primer kakav se ne može naći u EU.