Pages

25 January 2009

Propovednici i muvatori u SAD, ponovo

Na odličnom novom blogu Master Resource koji se bavi ekonomskom analizom energetskih pitanja, a posebno klimatskih promena, sledeći post govori o jednom fenomenu koji je već opisan u literaturi :) kao eko-industrijski kompleks, ili kartel u Americi - koalicija propovednika i muvatora (Baptists and bootleggers), odnosno velikih korporacija koje proizvode alterantvine energije i ekoloških grupa za pritisak i NGO-ova.

Novi predlog anti-karbon kartela uvodi neke specifične inovacije. Osim zahtevanja ograničenja emisija CO2 i davanja dodatnih dozvola onima koji su "rano delovali" na smanjenju CO2 (njima samima) sada dodaju još neka zgodna oruđa uz pomoć kojih mogu da fino zarade: 1) odredbu da termocentrale koje se izgrade posle 2015 ne smeju da emituju više od polovine CO2 koji se sada smatra normalnim da te centrale emituju, i 2. Svaka centrala koja već sada radi mora do 2015 da se prepravi tako da zadovoljava ove standarde.

Šta ovo praktično znači? Znači regulatorno desetkovanje termocentrala na ugalj. Koliki procenat njih će do 2015 moći da zadovolji ove standarde (da duplo smanji emisiju CO2)? Verujem vrlo malo njih. Dakle, Costa Nostri nije bilo dosta da se ukupne emisije CO2 ograniče, i da se oni nagrade dodatnim dozvolama, već sada žele da nametnu tehnološke standarde koji će veliki deo termocentrala na ugalj praktično staviti van zakona posle 2015 godine! Koliko će onda vredeti turbine na vetar General Electrica?