Pages

01 September 2007

Eh Miško...

Kriminal u saobraćaju. Putnike vozi ko i kako hoće. Umesto da Ministarstvo za infrastrukturu to planski organizuje. I hoće, ali 25 republičkih inspektora ne može da kontroliše 3 500 autobuskih lina pa prvo moraju da uvedu pravilo da svaki autobus ima GPS uređaj. Onda će valjda da pohapse i prevozničku mafiju.

Usluge prevoza trebaju da kontrolišu putnici a ne inspekcija. Kome se ne sviđaju kvalitet ili cena tražiće alternativu. Lošiji će sami ispasti iz trke; inspekcija je suvišna. Da potrošači ne žele inspekciju potvrđuje podatak da se na usluge prevoznika uglavnom žali konkurencija. Da inspekciju ne zanimaju potrošači dokazuje odgovor inspektora koji kaže da se po malbrojnim zahtevima putnika ne izlazi na teren jer se žale na čistoću, klimu i sl.

Inspekcija, kao i svako drugo regulativno telo, ustvari vrši distorziju tržišta i otvara mogućnost za postojanje korupcije. Ukidanje regulative u ovoj oblasti bi uticalo na povećanje satisfakcije putnika.