Pages

04 June 2010

Blokada

Lista nekih proizvoda čiji uvoz u Gazu Izrael blokira.

Zabrana uvoza svežeg mesa i muzičkih instrumenata je nekako neophodna da bi se zaustavile terorističke aktivnosti.