Pages

18 August 2011

Prva pomoć

Ima da nas košta oko 2.400 dinara, puta 2.5 miliona vozila, 60 miliona evra. Slatka para za Galeniku. Tri komentara:

1. U mnogim evropskim zemljama komplet za prvu pomoć uopšte nije obavezan.

2. Mnogo je jeftiniji od ovih 35 dolara.

3. Kada sam pre jedno 7 godina civilno služio vojsku, obuku iz prve pomoći nam je držao lekar iz požarevačke hitne pomoći. Rekao nam je, otprilike - "U 99% slučajeva najbolje je da ništa ne dirate. Uzmite mobilni i pozovite hitnu pomoć. Za onih 1% ja ne mogu da vas obučim za 2 dana."