Pages

04 October 2007

Eh, kad bi se ovde znao neki red

Velja Ilić kaže da će sačekati da Srbija postane pravna država kako bi nastavio izgradnju čuvene klinike.

Međutim, Zakonom o sprečavanju sukoba interesa pri vršenju javnih funkcija (član 8.) je zabranjeno funkcionerima (pa tako i ministrima u Vladi) da imaju upravljačka prava u privrednim društvima. Da je Srbija pravna država on ne bi mogao ni da osnuje preduzeće sa svojim prijateljima, a kamoli da započne gradnju i da javno priča da je pozajmio petsto hiljada evra od banke.