Pages

21 May 2012

Edukovanje

Zahvaljujući sveobuhvatnim majskim izborima naučili smo neke stvari koje do sada nisu bile poznate. Meni su naročito korisne bile one koje su opovrgle neka moja ukorenjena znanja. 1. Saznao sam da sam se 5.10.2000. godine borio da zbacim desetogodišnju diktaturu Vojislava Šešelja i SRS, a da je kap koja je prelila čašu bila drska krađa SRS. 2. Srbija je zemlja koja ima najviše sunčanih sati godišnje u Evropi. 3. Uljasti škriljci su naša nafta. A kada ih potrošimo nema zime, plovićemo Velikom Moravom. 4. Demokratski mrak iz Crnog bombardera postoji, ali ne deluje. 5. Za sada mi dugo najavljivani rat, koji je otpočeo negde oko 21h juče, deluje sasvim prodnošljivo. Sigurno sam još nešto spoznao, ali imam dobru mentalnu higijenu.

Domaće banke

Odličan komentar na NSPM:


"Siromašna i opljačkana država Srbija, u kojoj zbog budžetskog manjka uskoro može doći do kašnjenja isplate plata i penzija, izdvojila je oko 300 miliona evra za spasavanje „Agrobanke”, Privredne banke „Beograd” (PBB) i „Razvojne banke Vojvodine” (RBB), nekadašnje „Metals banke”. Sve pomenute banke sada su u većinskom državnom vlasništvu. Naime, Vlada Srbije usvojila je program pomoći, pa će poreski obveznici u Srbiji sopstvenim novcem spasavati ove banke, koje su upale u ogromne minuse, i to zbog naopakog rukovođenja i davanja kredita kompanijama blisko povezanim s kriminalnim krugovima. Kada takvi klijenti više nisu mogli da vraćaju zajmove – bilo zato što su stavili katanac na preduzeća ili im je pravosuđe konfiskovalo imovinu – banke su ostale s rupama u bilansima, koje će se pokrivati iz državnog budžeta."

Detalji su u nastavku teksta.