Pages

07 March 2008

Ko je priznao Kosovo

Evo sajta koji to prati. Za sada 27 zemalja, Tači je obećao 100, Vuk Jeremić 40-ak.

Jedna stvar o kojoj razmišljam -- protivnici nezavisnosti Kosova na intelektualnoj liniji NSPM-SANU-Francuska 7 su prinuđeni da prizivaju opskurne geopolitičke, istorijske ili barem interesne razloge da objasne zašto neke zemlje priznaju Kosovo. To možda pali kad su u pitanju Amerika ili Nemačka. Ali kako objašnjavaju recimo Kanadu, Dansku, Švedsku, Finsku ili Island? Jako je teško Švedskoj pripisati tradicionalno zločinačku spoljnu politiku ili Islandu skriveni interes na Balkanu, sve sa prodorom na istok kao kranjim ciljem. I da li ih kada Švedska prizna Kosovo to onda tera da još jednom razmisle? Ja mislim da bi Švedska trebalo svima da bude standard u međunarodnoj politici -- kad god oni zauzmu neki stav u svetskoj politici, svako, od Džordža Buša do Antonića i Vukadinovića bi trebalo da se zapita -- da nisu možda u pravu? Pošto je Švedska obično u pravu, da nije možda da ja grešim? To onda možemo zvati švedki standard.

Druga stvar, na ovom sajtu je i nacrt kosovskog ustava. Piše da je Kosovo država svih njegovih građana -- ne Albanaca i svih građana kao što je slučaj sa našim ustavom (Srba i svih građana). Piše da su službeni jezici albanski i srpski, a na nivoima opština još i bosanski, romski, turski. Kad je Srbija prošle godine donela ustav, a svrha ustava je bila zaštita Kosova, zar ne mislite da je neuključivanje albanskog kao drugog službenig jezika bio veliki propust -- sa bilo koje strane da gledate, proevropske ili kosovsko-patriotske.