Pages

12 January 2007

Boža završava za Harvard

Sa mojim profesorom sa Harvarda dogovorio sam se da svake godine tri do pet naših studenata tamo studira.

Izgleda da je Harvard ukinuo standardnu proceduru prijema. Sada treba samo da se javite premijeru Đeliću.

Nije samo jasno da li to već važi ili će važiti samo ako on postane premijer. Ako je prvo, šta se čeka? Ako je drugo, nije li to ucena?

Ekonomski program LDP-a

Ovde sam ukratko raspravljao o ekonomskim programima DS i G 17 plus.

Međutim, sad nam je predstavljen i program LDP koji je pisao Vladimir Gligorov.

To izgleda dosta bolje od svega drugog što se može pročitati kod naših stranaka. Liberalizacija otvaranje, smanjenje državne potrošnje, državnih intervencija u privredu itd. Posebno značajnim smatram obećanje da treba smanjiti potrošnju države ispod 40% GDP, naglašavanje fiskalne decentalizacije i veće uloge tržišnih mehanizama u zdravstvu, školstvu i penzionom sistemu.

Iako i u ovom programu ima neodređenog fraziranja, ipak, program je daleko ispred svih drugih koje sam do sada video po jasnoći mera koje perdlaže i stepenu njihovog tržišnog usmerenja.

Kao što Washington Post i WSJ podržavaju kandidate pred izbore, evo da ja kao deo TR predložim: ako uopšte glasate na narednim izborima - glasajte za LDP koaliciju.