Pages

24 November 2007

Misterija

Žene žive duže. Greg Mankiw kaže da taj višak vremena provode duže čekajući u redu za kafu. Studija koju su odradili neki ekonomisti pokazuje da žene čekaju 20 sekundi duže na kafu nego muškarci. Za sada, ova misterija nema objašnjenje.

Poreska harmonizacija

Daniel Mitchell ima još jedan interesantan post. Evropska komisija optužuje Švajcarsku da niskim porezima vrši distorziju konkurencije. Evropska komisija tvrdi da su niski porezi u Švajcarskoj isto što i subvencije preduzećima koje su inače zabranjene u EU. Nema veze što Švajcarska nije u EU, već samo imaju ugovor o slobdnoj trgovini, i nema veze što subvencije i snižavanje poreza nisu isto (subvencije se daju jednoj ili grupi kompanija a porezi se odnose na sve), Evropska komisija ne odustaje od zahteva. Ali ne odustaju ni Švajcarci.

Ovo je samo još jedan dokaz da birokrate u Briselu smatraju da je harmonizacija poreskih stopa u EU neophodna i da je samo logičan nastavak Evropske monetarne unije koju najglasniji među njima nazivaju i Ekonomskom i monetarnom unijom. Pod izgovorom da sloboda kretanja ljudi i kapitala preti da drastično snizi poreske stope u svim zemljama EU planeri u Briselu žele da ukinu poresku konkurenciju i povećaju sopstveni uticaj. Kritičari tvrde da bi poreska harmonizacija uticala na značajno povećanje poreza, što ne bi odgovaralo nikome.

Ne znam da li nas trenutno treba da brine ovaj slučaj sa Švajcarskom jer mi ionako imamo visoke poreze. Verovatno je da bi ovo mogao biti loš precedent za nas pod uslovom da ikada izaberemo vladu koja bi vodila malo liberalniju ekonomsku politiku.