Pages

07 January 2009

Božićni post

Najbolji razlog za verovanje u boga -- Paskalova dilema:

Ako verujete, a bog ne postoji, trošak je samo to što ste tokom života nepotrebno verovali u boga. Ali ako ne verujete u boga a posle smrti saznate da on postoji, imate mnogo veći trošak jer verovatno idete u pakao. Ili sa druge strane, ako verujete i u pravu ste, korist posle smrti je ogromna jer idete u raj. Ako pak verujete u boga i niste u pravu, trošak vam je relativno mali u poređenju sa mogućim dobitkom. Dakle postojao bog ili ne postojao, bolje je biti dobar vernik. Trošak pogrešnog neverovanja u slučaju da bog postoji je ogroman, trošak nepotrebnog verovanja u slučaju da bog ne postoji je mali.

Najbolji razlog za neverovanje u boga -- odbrana koju je nevernik Bertrand Russell spremio za svoj sudnji dan u slučaju da se ispostavi da bog ipak postoji:

"Not enough evidence, God, not enough evidence!".

Energetski sigurno

Marko je ranije pisao kako energetski sporazum ne mora da znači i energetsku sigurnost. Od kako je došlo do spora između Ukrajine i Rusije to je očigledno. Dostavljanje ruskog gasa neće samo zavisiti od mogućeg političkog ucenjivanja Rusije već i od svih zemalja kroz koje gasovod prolazi pre ulaska u Srbiju.

Ne kažem da gasovod ne treba da se gradi, iako smatram da ne treba da se gradi novcem poreskih obveznika, već samo da njegova izgradnja ne garantuje takozvanu energetsku sigurnost. Naprotiv, može da proizvede i suprotan efekat ukoliko se odlučite za ovaj izvor energije a nemate alternativu. Treba naglasti da država ne može da ima energetsku sigurnost ili nesigurnost, već mogu da je imaju samo pojedinci ili preduzeća koja samostalno donose odluke koju vrstu energije će koristiti.

Ali izgleda da ni pojedinci ne treba da se brinu: Mirko Cvetković je rekao da Vlada u potpunosti kontroliše situaciju u energetskom sektoru.