Pages

09 July 2011

Država spasila građevinare


U tome i jeste problem. Država može svojim merama spasiti bilo koju industriju. Ako recimo zabrani uvoz automobila, to bi podstaklo Zastavinu proizvodnju i na kraju bi svi vozili loše domaće automobile po visokim cenama. Ako zabrani uvoz kompjutera, to će stvoriti domaću proizvodnju nekakvih kompjutera, po astronomskim cenama. Tako je i građevinarski sektor bilo veoma lako spasiti subvencijama ili neizdavanjem građevinskih dozvola, što drži veštački visoke cene i sprečava ulazak novih konkurenata.

I kad se dobitak za postojeće igrače unutar sektora koji se spašavaju uporedi sa iznosima gubitka za sve ostale, dobija se ukupni neto gubitak za zemlju. Dulić je u pravu da je država spasila građevinare, ali time se ne treba hvaliti -- to treba kriti.