Pages

07 April 2010

IZIT filozofija

Ne treba prodavati Telekom jer pravi profit, kaže Institut za tržišna istraživanja.

Hiljadu puta smo čuli da kad državno preduzeće pravi gubitak ne treba ga prodavati u bescenje, nego ga treba restrukturisati da mu se podigne cena.

Sada od istih ekonomista čujemo da kada je državno preduzeće profitabilno, ne treba ga prodati jer pravi profit.

Kako god okreneš ne treba prodavati i uvek postoji dobar razlog.

Politika kursa

Boris Begović ima dobar političko-ekonomski argument protiv fiksnog kursa:

Mislim da bi najpogubniji efekat evroizacije bilo eliminisanje mogućnosti prilagođavanja putem depresijacije nacionalne valute. Razmislite o tome koliko su klizanjem dinara u poslednjem kvartalu prošle godine u realnom iznosu umanjenje plate i penzije, koliko je umanjena potrošnja i u kojoj meri se prilagodila mogućnostima. Ukoliko bi se uveo evro, onda bi prilagođavanja morala da se obave u nominalnim iznosima. U prevodu na srpski, onda bi vlast morala da donese političku odluku (otelotvorenu u nekom zakonu) da se penzije i plate u javnom sektoru umanje za 15-20 odsto, da se subvencije za sve ono što se subvencioniše takođe umanje u tom iznosu. Da li tako nešto možete da zamislite u Srbiji? Ja ne.

U načelu se slažem. Ali, kolika je verovatnoća da će uskoro doći do nove slične krize u kojoj će biti potrebno drastično realno prilagođavanje naniže? Dovoljno mala da bi se prihvatio taj rizik i iskoristile ostale pogodnosti fiksnog kursa. Svetska kriza prolazi a dinar je već depresirao i ako se uopšte ikada planira vezivanje dinara za evro, sada je pravi trenutak.

A na kraju krajeva, ako do nekakve krize i dođe, to nije bezizlazna situacija jer će devalvacija opet biti moguća. Grčka to ne može jer već ima evro, ali fiksni kurs je promenljiv ako se baš mora.