Pages

09 June 2012

Šta hoće produktivniji deo Srbije?

Tokom protekle godine, a pomalo ove, tu i tamo sam učestvovao u projektu čiji je cilj bio da se na okruglim stolovima obavi što je moguće veći broj razgovora sa predstavnicima privrede, političkih partija i lokalne samouprave u određenom broju opština u Srbiji. Bilo je tu različitih političara, različitih privrednika i različitih lokalnih samouprava, ali su lišeni nezaobilaznog idiotizma koji se javlja prilikom medijski propraćenih hepeninga ljudi rekli šta ih tišti i šta bi oni promenili. Ovo mu dođe kao jedan dižestirani skup zamerki i preporuka koje su uglavnom dali oni koji stvaraju vrednost u Srbiji. Nama ovde velike ideologije, ovde se govori o životu, a ko bude imao volje da pročita tih šest malo gušće kucanih strana neka ima u vidu da je dokument "malčice ublažen". Moja zapažanja sa ovog projekta koja su interesanta čitaocima bi bila sldeća. Prvo,u Srbiji ima dosta induktivnih liberala (ljudi koji to nisu svesno ideološki, već svojim životom), to jest ljudi koji jesu naši (šta je dosta, to je drugo pitanje, ali nije nivo dve statističke greške, više je). Drugo, svi političari su listom pametniji kada nema medija (čast radikalima, koji su jednako retardirani, a moram priznati i da je DS-u solidno išao tupoboj, posebno kada su dolazili oni malo viši funkcioneri), a na lokalu gotovo da nema pravila da li je ova ili ona stranka u proseku protržišnija (sa zrnom soli, ustvari grumenčinom). Treće, evo još jednog dokumenta koji će vlada da švrljne u fioku, ako ga iko i pročita.

Washington Post i EU

The time for Germany and all euro-zone members to get the emergency measures in place and commit to full integration is now. Global capital markets may not give them another month. The world needs these leaders to step up.

Shvatate - tržišta kapitala jedino žele evropsku super-državu. Bez nje je sve propalo.