Pages

14 May 2010

"Lenji" Grci

Baš sam pre neki dan pričao sa prijateljem koliko me iznenađuje stereotip o Grcima kao lenštinama. Za mene su Grci u velikoj meri upravo prototip preduzetničke kulture, sa svojim porodičnim restoranima, prodavnicama, pansionima, gde po tri generacije rade od ujutru do uveče, uvek uz osmeh i uz nameru da mušterija bude zadovoljna.

Zato sam baš bio zadovoljan kada sam video ovaj grafikon, koji pokazuje koliko se radi u kojoj članici OECD-a.Kao što je na grafiku označeno, "lenji" Grci rade skoro 50% više od "vrednih" Nemaca.

Problem Grčke, izgleda, nije lenj narod, već izuzetno neefikasan i prezaštićen javni sektor. To mi je postalo jasno pre jedno tri godine, kada sam se igrom slučajeva našao u sudu, na overi ugovora, sa direktorom jedne grčke firme prisutne u Srbiji. Na moje pitanje kako komentariše činjenicu da mora da stoji u redu i čeka pola sata da overi kupoprodajni ugovor, rekao mi je bukvalno "Pa ovo je sjajno. U Atini bih verovatno morao da dolazim 2-3 puta pošto nikoga ne bi bilo na šalteru. Ovde bar znam da ću da završim posao."

Šoškić za Ramba Petkovića

Ako se po jutru dan poznaje onda će nam monetarna politika i dalje biti u funkciji rzavoja privrede umesto stabilnosti valute. Kako drugačije objasniti da kandidat za guvernera u obraćanju javnosti priča o svemu osim o onim stvarima za koje će biti odgovoran. Stigao je da pomene povećavanje izvoza, ulaganje u infrastrukturu, agregatnu tražnju i odmrzavanje plata i penzija. Ne bi me iznenadilo da uskoro i Antiću predloži izmene u reprezentaciji. O inflaciji i kursu naravno ni reči.