Pages

18 March 2010

Intervju sa Hajekom

F.A. Hayek Interviewed By John O'Sullivan from FEE on Vimeo.

Kako jezera nestaju

Aleks Tabarok linkuje na jedan od najupečatljivijih dokaza superiornosti privatne svojine koji sam ikada video.

Pomoću Google Maps-a, pogledajte šta se desilo nakon nacionalizacije zemljišta u Zimbabveu. Pre nacionalizacije, zemljište je izgledalo ovako:Jasna je razlike između privatnih farmi (desno) i "društvenih" farmi (levo). Nakon što su sve farme postale društvene, slika izgleda ovako:Primetićete da jezera više skoro da nema. A prošlo je samo par godina.