Pages

18 December 2012

Debata na temu zemalja u razvoju

William Easterly i Dambisa Moyo. Vrlo zanimljivo.


Slučaj Depardje

Između ostalog, slučaj i rasprave koje se oko njega vode ilustruju dve liberalima poznate stvari.

Prva, socijalizam i nacionalizam su srodne ideologije. Kad socijalistima ponestane argumenata, brzo se dosete patriotizma. Plaćanje poreza je, prema francuskom premijeru, "patriotska dužnost" i od bogatih Francuza se sada traži da svoj patriotizam dokazuju plaćanjem poreza od 75%. Depardje je, drugim rečima, izdajnik.

Druga, moralni i ekonomski argument za liberalizam su u savršenom skladu. Po jednima Francuska ovim porezom puca sebi u nogu, jer će tako oterati kapital iz zemlje, ubiti privatnu inicijativu i dugoročno uništiti podsticaje za preduzetništvo. Drugima ekonomske posledice i nisu u prvom planu, već jednostavno misle da je Depardje u pravu jer je porez od 75% čista pljačka (posebno kad znaju i kako se taj novac troši). I ekonomski i moralni rezon vode u isti zaključak.

Armentano o antitrustuDominick Armentano, pisac po mom sudu najbolje knjige ikad o antitrustu, sažima svoj argument u jednočasovnom predavanju.