Pages

19 August 2010

Staljinizam u obrazovanju

Još jedan odličan članak Miodraga Kostića za Akter, ovoga puta o domaćem visokoškolskom obrazovanju:

Tako, kad nekome date monopol, da ne mora nikome da odgovara za kvalitet proizvoda i usluga, desi se ovo što se našem visokoškolskom sistemu desilo, da imaju loš proizvod, i da još uz to može sebi da dozvoli da maltretira svoje kupce. Šta mislite, ako im se dozvoli da budu još nedodirljiviji i neosetljivi na tržište, da li će se to odraziti većim ili manjim kvalitetom njihovih usluga? Da li će njihovi kupci biti zadovoljniji? Dok god država daje pare fakultetima da studentima pružaju usluge za čiji kvalitet ne moraju nikome da odgovaraju, a ne studentima na ruke da oni sami odaberu gde će studirati, imaćemo ovu jadnu situaciju. Šta ćete kad nam je ekonomija (bar deklarativno) u kapitalizmu, a visokoškolsko obrazovanje u socijalizmu (čak staljinizmu). Kad, kao na Zapadu, svi fakulteti budu na slobodnom tržištu visokog obrazovanja, kad studenti budu mogli da biraju profesore (a ne profesori studente), i kad rezultati rada i prava konkurentna prednost budu merilo uspeha, znaću da smo na dobrom putu.

Advokati kao humanitarci

Lobiranje je proces kojim grupe koje imaju zajednički interes utiču na donošenje zakona. Advokati u Srbiji su odličan primer. Uspeli su da ubede vladu Srbije da je advokatura naučna delatnost:
Kada to kažem, mislim na to da smo radili sve kako bismo izašli iz oblasti turizma, prodaje robe, usluga, s obzirom na to da advokatska delatnost nije komercijalna.

Nije, takoreći radi se o humanitarnoj disciplini. Lekari bez granica i advokati.

Jednakost pred zakonom bi bar advokatima trebalo da bude jasan koncept. Ne kažem da su advokati iznad zakona, ali izgleda da su ostale profesije ispod. Sa druge strane slažem se da advokati ne bi trebalo da uplaćuju pazar svaki dan, ali mislim da je to komplikacija za sve struke. Advokati dobijaju bolji tretman jer su bolje organizovani od pekara ili taksista. U ovom slučaju jedina uteha su mi vicevi o advokatima.