Pages

18 December 2010

Ne može više da se trpi ta anarhija

Komentator mileusna skreće pažnju na sledeću vest:

Šarenilo, proizvoljnost u izboru materijala i veličina poštanskih sandučića koje se mogu videti u gotovo svakom ulazu u stambenu zgradu od Nove godine polako će se seliti u istoriju.
Zakonom o poštanskim uslugama tačno je određeno kako poštansko sanduče može da izgleda. Da bi bio izbegnut novi udar na budžet, vlasnici starih, a funkcionalnih sandučića, imaće pet godina da ih zamene, ali su investitori novogradnje već obavezni da postavljaju i nove sandučiće.