Pages

20 March 2011

Savet bezbednosti

U slučaju Libije posle dužeg vremena vidim neku konstruktivnu ulogu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Ako se SAD, Francuska, Rusija i Kina slažu oko neke intervencije, to je dosta dobar pokazatelj njene opravdanosti. Konsenzus različitih i suprostavljenih država, čak i kad neke od njih nisu demokratije, jači je test legitimnosti upotrebe sile od odluke parlamenta jedne liberalne demokratije.

Nuklearna energija

Evo par postova o nuklearnoj energiji koje kriza u Japanu čini aktuelnim: Krškomanija, Nuklearni potpredsednik, Nuklearna renesansa.