Pages

07 September 2011

Fiksirani franak

Samo par kratkih komentara (izgleda da su svi u nekoj gužvi pa su se postovi razredili i skratili, ali popravićemo se).

1. Pogrešno je reći da je švajcarski franak "fiksiran". Švajcarska nije odlučila da uvede fiksni kurs, nego da privremeno stavi plafon na rast franka. Monetarna politika je i dalje ista, nezavisna, glavni cilj je stabilnost cena, samo je sada više pažnje posvećeno kursu valute kao prelaznom cilju.

2. Švajcarska odluka govori koliko je malim zemljama okruženim evrozonom važna stabilnost kursa prema evru. Srbija je u poređenju sa Švajcarskom mnogo manja ekonomija, ali opet insistira na plivajućem kursu. Insistira doduše i na tome da taj plivajući kurs ne pliva, ali to samo znači da je politika kursa ne samo pogrešna nego i apsurdna.