Pages

06 March 2012

Šta treba da bude cilj učenja matematike?

Pogledajte govor na TED-u Arthura Benjamina, profesora matematike.


Glavna ideja govora je meni bila vrlo interesantna - da konačni "cilj" učenja matematike u školi ne treba da bude kalkulus (funkcije, izvodi, integrali), već statistika. Realno, kaže Benjamin, te stvari imaju relativno usku primenu. Radi se naravno o veoma bitnim stvarima, ali se najveći broj ljudi nikada u životu neće sa time sresti.

Sa druge strane, verovatnoća i statistika su opšteprisutne - kakvu god odluku da donosite (vezanu za posao, zdravlje, ili praktično bilo šta drugo) poznavanje statistike je važno.

I zaista, kada se setim svog učenja statistike, radili smo neke stvari vezano za verovatnoću u gimnaziji, ali sam za statističke pojmove prvi put čuo na fakultetu.

Sve u svemu, mislim da je Benjamin u pravu - ako pretpostavimo da dobar deo ljudi nikada neće ići na fakultet, verovatno ima smisla da se fokus u učenju matematike u srednjoj školi pomeri ka statistici, a da ljudi koji se odluče da studiraju stvari kod kojih je kalkulus neophodan (šta znam, elektrotehnika, ekonomija, razne druge nauke), te stvari nauče na faksu.

Ako neko ima neki kontraargument, voleo bih da ga čujem. 

Sachs v. Easterly

Jeffrey Sachs je pre neki dan objavio svoju kandidaturu za novog predsednika Svetske banke.

Bill Easterly sada objavljuje svoju ne-kandidaturu: samo ne imenujte mene!