Pages

17 October 2011

Podivljali neoliberalizam u Zagrebu

U slikama.

Ogledalo

Kada se iznose ocene uvek je bitno ko je ocenjivač. Cene se određeni tipovi ocenjivača i njihove ocene imaju težinu. U nekim slučajevima, upravo ideološki bekgraund ocenjivača nekim ocenama daje posebnu težinu. Recimo ako vam Evropska komisija kaže da imate suvišnu administraciju to je veoma loša ocena jer su oni sami šampioni prekomerne administracije.