Pages

01 April 2012

Bastiat Circle

Novi blog po tim imenom na kome piše cela "prva postava" Alabama škole, na čelu sa Joe Salernom, Guido Hulsmanom, Peter Kleinom, Tom Woodsom i drugima. Ime potiče od privatnog seminara koji su 1950ih u Njujorku držali Murray Rothbard, Leonard Liggio i George Reisman. Već na samom početku ima nekih interesantnih stvari. Preporučujem ova tri posta (prvi, drugi i treći) da steknete predstavu kakav je blog.