Pages

06 March 2007

CST i realni kurs

Ovako treba:

Oscilacije kursa potpuno su normalne, smatra Aleksandar Stevanović, saradnik Centra za slobodno tržište, a trenutno pomeranje, kaže, nije spektakularno.

Tako će biti sve dok monetarna vlast vodi restriktivnu monetarnu politiku, a s druge strane, i dok imamo veliki priliv deviza. Prodat je RTB „Bor“, a ovogodišnje zvezde privatizacije najverovatnije će biti i „Dunav osiguranje“, DDOR i neka banka. Kurs je zbog novog načina formiranja sada tržišniji, a na srednji rok mislim da svi koji budu igrali na kartu dinar, neće se opeći - kaže Aleksandar Stevanović.

IZIT i realni kurs

Evro bi trenutno realno trebalo da košta između 120 i 130 dinara, ocenio je juče direktor Instituta za tržišna istraživanja (IZIT) Miloje Kanjevac. ... I saradnik IZIT Saša Đogović je kazao da, gledano sa stanovišta privrede i njene konkurentske pozicije u međunarodnim okvirima, devizni kurs dinara u odnosu na evro nema realno utemeljenje.

Ne znam kako su izračunali ovih 120-130 dinara. Jedan od načina je Big Mac indeks koji je izmislio britanski Economist. Big Mac u SAD košta 3.10$. Pomnoženo sa 60 dinara za dolar to je 186 dinara. Za koliko je u Beogradu Big Mac jeftiniji od toga za toliko je dinar precenjen. (Da li neko zna koliko je?) Naravno, Big Mac se uzima samo kao prečica za opšti nivo cena u zemlji -- potpunije bi bilo meriti sve cene u dve zemlje i uporediti. Ali pošto inače ima dosta problema sa uporedivosti različitih roba, kao i izborom robe koja se obuhvata u merenjima, detaljna i obuhvatna statistička poređenja ne daju mnogo bolje rezultate od ovog Big Mac indeksa.

Ali šta s tim? Realan kurs je samo ideja -- on u stvarnosti ne postoji. To što je dinar danas precenjen ili potcenjen ne govori nam ništa o daljem kretanju kursa. Ako privatizacione prihode zamene druge strane investicije ili povećanje doznaka, turizma, ili priliv deviza po bilo kojem osnovu, kurs može beskonačno ostati ovako nerealan, a može porasti i na još nerealniji nivo. Dalje kretanje kursa dinara je pitanje vaše političke procene o stranim investicijama i prilivu deviza u narednom periodu. Statističke ocene realnog kursa ništa ne govore.

Lako mogu da zamislim IZIT da se u 2012. žali da je kurs još uvek nerealan.