Pages

03 October 2011

Hajek i šok terapijaSjajan Hajekov intervju sa jednim engleskim novinarom iz 1980. Najveći deo razgovora je posvećen problemima Britanije, ali odlični novinar uspeva da izvuče od Hajeka na više mesta nadahnutu ekspoziciju celokupne njegove filozofije, u pokušaju odgovora na konkretna pitanja britanske politike i reforme pod Tačerkom.

Ja nalazim posebno dragocenim u ovom intervjuu Hajekovo neprekidno insistiranje na šok terapiji kao jedinom mogućem pristupu u reformi propalog socijalističkog sistema. On se najviše plaši da Tačerka neće imati podršku svoje stranke koja konzervativizam shvata kao umerenost i opreznost u demontiranju starog sistema.

Ovaj intervju između ostalog uteruje u laž i sve one "hajekovske" "gradualiste" u Srbiji, ali i van nje, koji se pozivaju na Hajekove argumente evolucionizma i "spontanog poretka" da bi osuđivali suviše brzu liberalizaciju i šok-terapiju kao "konstruktivističke eksperimente". Radi se, kao što vidimo, o elementarnom nerazumevanju Hajeka, koji je najgorljiviji zagovornik upravo šok terapije (kroz čitave osamdesete kritikovao je Tačerku da ide nedovoljno brzo i daleko).