Pages

25 July 2008

Kamp slobode

Libertarni Klub u septembru organizuje "Kamp slobode" u Bohinju u Sloveniji. Miroslav Prokopijević i Ivan Janković su neki od predavača. Ako ste mladi i zainteresovani za liberalizam ovo vam je idealna prilika da upoznate prijatelje iz regiona i da nešto naučite. Da ne kažem i da se zabavite, pošto kampovi sa gomilom libertarijanaca nikada nisu dosadni.

Bezbednost na radu

Iz maila koji sam jutros dobio:

Poštovani,


Podsećamo Vas o odredbama Zakona o bezbednosti i zdravlju na radu (Službeni glasnik RS br. 101/05). Ovim zakonom predviđeno je da je poslodavac dužan da obezbedi zaposlenom rad na radnom mestu i u radnoj okolini u kojima su sprovedene mere bezbednosti i zdravlja na radu.

S' obzirom da je kaznena politika, u slučaju nepoštovanja ovog Zakona, veoma stroga i predviđa krivičnu odgovornost poslodavca, privremenu zabranu rada kao i novčane kazne, želim da Vas podsetim da uvek možete da računate na nas kao Vašeg sigurnog i pouzdanog partnera.

Ja predstavljam specijalizovanu licenciranu firmu za poslove bezbednosti i zdravlja na radu, čije su usluge primenom Zakona o bezbednosti i zdravlja na radu neophodne svakom pravnom licu i preduzeću koje posluje na teritoriji Srbije. U mogućnosti smo da vam ponudimo pun servis usluga u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu i to:

- Izradu Akta o proceni rizika za sva realna mesta u radnoj okolini

- Izrada Pravilnika o bezbednosti i zdravlju na radu

- Edukaciju i testiranje zaposlenih iz BZR

- Mesečno servisiranje - Lice za bezbednost

- Obuka za polaganje stručnog ispita iz BZR


Da li me to neko zeza, ili je to stvarno tako, znaću tek pošto pogledam zakon. Mada, deluje sasvim logično pošto velike opasnosti vrebaju na svakom koraku! Bez Akta o proceni rizika možda ne primetim prag između kancelarija, pa se sapletem, pa povredim nogu, a to onda ide na trošak Fonda za zdravstveno osiguranje.

Šta misle Evropljani

O Obami i McCainu: u Francuskoj 64% za Obamu, 4% za McCaina. Slično kažu i ostali.

Adam Smith

Adam Smith je dobio spomenik u Edinburgu. Finansiran, kako i priliči, privatnim donacijama.

PS: Mada se on ne bi bunio ni da je državnim, jer je nakon što je slavu stekao kao proponent slobodne trgovine, godinama radio kao upravnik carine.