Pages

16 July 2006

Podsticanje izvoza

Srpska Agencija za podsticanje izvoza (SIEPA) daje poklone u kešu preduzećima koja su potencijalni izvoznici. Kažu da to rade zato što svi u Evropi to rade. Novac koji daju je iz budžeta.

Prvo, to je centralno-planska alokacija sredstava. Novac se prikuplja od poreskih obveznika, daje centralnoj agenciji, i onda alocira na osnovu procene birokrata. Umesto da se taj novac uopšte ne uzima od preduzeća i građana, i ostavi tamo gde je i bio da ga privrednici sami ulože gde misle da treba. Ekonomisti su odavno pokazali da je tržišna alokacija efikasna, a birokratska nije. Ko nije čitao ekonomiste mogao je da iz iskustava komunizma primeti da je tržišna alokacija efikasna, a birokratska nije.

Drugo, to je moralno neopravdana preraspodela zarađenog novca. Porez se plaća prinudno. Ko ne plati porez ide u zatvor. Onda se tako prikupljen novac daje perspektivnim izvoznicima koji predstave dobar (PowerPoint?) plan Agenciji.

Treće, ja uopšte ne znam zašto treba podsticati izvoz.