Pages

03 December 2011

Obavezna literatura

Intervju Miroslava Prokopijevića u Danasu.

Banke i sudovi

Po novom zakonu banke više neće smeti da samoinicijativno menjaju marže ili povećavaju kamatne stope. To je kao da je donet zakon po kojem vam konobar ne može naplatiti više nego što je cena pića ili vam samoposluga ne sme tražiti više nego što iznosi račun. Takvo zakonodavstvo je u pravnoj državi suvišno.

Ono što meni nije jasno je, ako se to zaista tako često dešavalo, ako su banke menjale maržu a da to nije bilo predviđeno ugovorom, da li je neko možda odbio da plati i tužio banku? To je klasičan slučaj koji bi korisnik kredita morao lako da dobije i bez bilo kakvog zakona. Zna li neko za takav slučaj?