Pages

22 December 2010

Kojih 70 milijardi?

Čuo sam već par puta Tomu Nikolića da kaže nešto poput "Ova vlast je od 2000. na ovamo prokockala oko 70 milijardi dolara od donacija i privatizacije, a da ništa nije pokrenuto sa mrtve tačke." Mislim da su sporne makar tri stvari (sam iznos, da je "ova vlast" na vlasti već 10 godina, kao i to da "ništa nije pokrenuto"), ali bih se sada pozabavio sa ovih 70 mlrd dolara "od donacija i privatizacije".

Ne znam ko mu je dao taj podatak, ali je to najobičnija glupost. Teško je znati precizan iznos, ali ukupni priliv po osnovu donacija i privatizacije je bio, otprilike, 6-7 puta niži. 

Ažurnih javnih podataka o donacijama prosto nema. Evidenciju vodi Ministarstvo finansija, ali ih nigde, koliko ja znam, ne objavljuje. Iz teksta u Blicu od pre par godina, može se videti da je priliv donacija do tada bio oko 4 mlrd evra. Od tada je bio zanemarljiv, ali recimo da se radi o još 500 miliona evra za prethodne dve godine.

Što se privatizacije tiče, zvaničan podatak Agencije za privatizaciju za kraj 2008. (nemam sada bolji podatak) je da je ukupan prihod od privatizacije do tada bio oko 2,7 mlrd evra (od tada je bio, manje-više, zanemarljiv). Ta cifra uključuje samo ono što je Agencija prodavala, dakle društvena preduzeća, ali ne i banke i državna preduzeća. Na ovo treba dodati prihod po osnovu privatizacije banaka, kao i prodaju Mobtela, eventualno i neke veće stečajeve, mada je to posebno problematično. Ako pretpostavimo da je ukupan prihod po svim tim osnovama oko 2,5 mlrd evra, ukupan prihod "od privatizacije i donacija" je oko 9 mlrd. evra. Mrzi me sad da računam prosečan kurs USD/EUR u tom periodu, ali recimo da se radi o 11-12 mlrd USD.

O kojih 70 mlrd dolara "od donacija i privatizacije" onda Nikolić priča? Nemam pojma.