Pages

15 October 2012

Nobelovci 2012.

Za ekonomiju to su Alvin Roth i Lloyd Shapley, uglavnom za takozvani dizajn tržišta. Ovo je, koliko mogu da pronađem, jedini put da smo pomenuli jednog od njih.

U suštini radi se o nalaženju načina da neka neobična tržišta rade bolje i kažu da su njihova teorijska razmišljanja imala dosta uticaja na praksu. Na primer, Roth je dizajnirao sistem koji optimizuje doniranje bubrega. Bubreg ustvari nije lako donirati jer dobrovoljni donator često nije kompatibilan sa željenim primaocem, najčešće članom porodice. Roth je predložio, a bolnice prihvatile, centralizovani sistem razmene, gde se veći broj donatora i primaoca skupi pa se onda pronađu kompatibilni parovi.

Ovo i nije ekonomija u klasičnom smislu već više neka biznis konsultacija, ali i to se računa. Takođe, kod velikog broja ovakvih tržišta koje treba nekim dizajnom poboljšati, na prvom mestu treba postaviti pitanje zašto ona ne rade dobro. U Iranu donacije organa savršeno rade -- zato što je tržište organa, njihova kupoprodaja, dozvoljena. Možda reč "tržište" u ovim stvarima zvuči ružno, ali činjenica je da kada se tržištu bubrega dozvoli da postoji time se spašava veći broj ljudskih života. Tako da je u ovom slučaju Rothovo rešenje samo drugo najbolje. To bi bilo nešto nalik nagradi za optimizaciju centralnog planiranja -- možda planiranje tim metodom jeste bolje, ali centralni problem je ipak u samom postojanju planske ekonomije.

PS: Sad vidim da je Ivan u isto vreme napisao post o istoj stvari -- ali ne preklapaju se, pa produžite dole.

Nobel za "ekonomski inžinjering"

Ovogodišnji dobitnici Nobelove nagrade za ekonomiju su Alvin E. Roth sa Harvarda i Lloyd S. Shapley sa Univerziteta Kalifornija. Oni su nagrađeni za svoj doprinos "dizajniranju" efikasnog tržišta. preciznije oni su koristili teoriju igara (Shapley) i laboratorijske eksperimente (Roth) da bi odgovorili na pitanje pod kojim uslovima će tržišni agenti uvek naći odgovarajućeg partnera za trgovinu, a ne nekog suboptimalnog (optimal matching).

Moram da priznam da je prvi put čujem za ovu dvojicu, ali teorija igara i laboratorijski eksperimenti da bi se tržišna koordinacija učinila "optimalnnom" ne obećavaju. Čini mi se da je to još gore od korišćenja teorije igara da bi se analizirala industrijske organizacija ili aktivnosti centralne banke, A najmanje obećava obrazloženje Nobelovog komiteta:

Even though these two researchers worked independently of one another, the combination of Shapley's basic theory and Roth's empirical investigations, experiments and practical design has generated a flourishing field of research and improved the performance of many markets. This year's prize is awarded for an outstanding example of economic engineering.
Letimičnim pregledom Rothovih radova vidim da se on uglavnom bavi praktičnim problemima kako dizajnirati neki algoritam da se optimalno povežu recimo davaoci bubrega sa recipijentima, aplikanti za koledž sa koledžima, i slično, dakle da "naučno" reši problem tržišne koordinacije. Shapley je čist matematičar, čak i po formalnom obrazovanju, a lista njegovih "doprinosa" ekonomskoj teoriji je dugačka, a najviše obećavaju "multi-person utility and authority distribution theory" i  primena teorije igara na "dugoročnu konkurenciju".

Dakle, sa Nobelom ninšta novo: nagrada matematičarima koji imaju svoje originalne ideje kako eksperti mogu da učine tržište efikasnijim.