Pages

13 July 2010

O fašizmu u Dverima Srpskim

"Obavezno štivo" za danas: vrlo dobar tekst Borislava Đakovića u časopisu Dversi Srpske o ekonomskoj krizi. Đaković kaže da je ekonomski sistem zapadnog sveta danas mnogo bliži fašizmu, nego liberalnom kapitalizmu, i da shodno tome, jedino fašizam danas može i biti u krizi. Odlična "peleolibertarijanska" analiza fašističke ekonomske politike. Autor je na liniji Golbergovog "Liberalnog fašizma",Schivelbusch-ova "Tri Njudila" i savremenih paleolibertarijanskih argumenata.

Članak donosi i afirmativnu analizu političkog delovanja Ron Paula i Tea Parties. Kao i toliko puta do sada, pokazalo se da ćete sveže ideje mnogo pre pronaći na "margini", nego u etabliranim medijima. Čik nek Vreme, Nin ili Danas i Politika objave išta slično. Odjeci i reagovanja bi trajali nedeljama.