Pages

10 October 2014

Legitimacija

Zanimljive stvari se mogu čuti  vezi afere za žandarmerijom i Andrejem Vučićem.

Neki, recimo, brane žandarmeriju jer je "radila svoj posao". Ali nikako u opisu posla policije ne može biti da bilo koga prebija. Kažnjava sud, policija samo privodi. Uopšte nije bitno kako se civil ponašao; i da je prvi udario policajca to ne može biti razlog za prebijanje. Policija može da hapsi i to je sve.

Oni koji osuđuju prebijanje objašnjavaju da se prolaznik Vučić uredno legitimisao. Ali i to legitimisanje od strane policije je odlika neslobodnog društva. Policija ne bi trebalo da uopšte ima pravo da vas legitimše, osim ako ste napravili prekršaj pa vam piše kaznu ili ako ste osumnjičeni za nešto konkretno.

U SAD ovih dana velika i opravdana povika na policiju (slučaj Ferguson ali i mnogi drugi) i policija zaista užasno zloupotrebljava svoje nadležnosti, poteže oružje i konfiskuje svojinu sa sumnjivim opravdanjima. Nešto od toga je rastući trend (posebno ovo sa konfiskovanjem, tražite "civil forfeiture" za neke šokantne priče ako vas to interesuje, dosta toga prate Reason magazin i Institute for Justice), ali deo je i samo bolje dokumentovan jer se sada lako snima telefonima, a ponegde su i policajci prinuđeni da imaju prikačene kamere.

Ali barem nominalno, u SAD postoji prezumcija nekih sloboda. Niste obavezni da nosite identifikaciju, niste ustvari obavezni ni da je imate, što automatski znači da ne morate ni da se legitimišete. Lična karta ne postoji. Postoji vozačka dozvola koja praktično igra tu ulogu, postoji i ID koji možete, ali kao ni vozačku, ne morate uopšte posedovati.  Ne mogu vas zaustaviti na ulici bez konkretnog razloga ili radi legitimisanja. Ne mogu vam zaustaviti ni automobil ako niste napravili prekršaj. Nema zaustavljanja radi rutinske provere, mora prvo da postoji prekršaj ili neki drugi konkretan razlog. I još i ovo, verovatno malo primećeno čak i ako ste tamo putovali: SAD je koliko ja znam jedina zemlja koju kad napuštate ne morati pokazivati pasoš. Na međunarodnom aerodromu pasoš pokazujete kao identifikaciju zbog avionske karte, ali možete isto tako pokazati i vozačku dozvolu. Ne prolazite nikakvu granicu, ne susrećete se sa policijom. Samo izađete.