Pages

12 December 2012

Štednja u Ujedinjenom Kraljevstvu

Pre par dana je jedan moj Facebook prijatelj stavio link na članak iz New Yorkera u kojem se tvrdi da štednja ne funkcioniše. Praktično, teza je da su ekonomski rezultati u Ujedinjenom Kraljevstvu (koje navodno vodi politiku štednje) lošiji od rezultata u Americi, koja je vodila drugačiju, pretežno kejnzijansku politiku visokih defiicita.

Međutim, kada pogledate podatke, teško je da zaključite da su SAD i UK vodili različitu politiku. Na rečima je politika svakako bila drugačija, ali kada pogledate brojeve (učešće deficita u BDP po godinama), razlike teško da ima (podaci preuzeti sa sajta OECD-a):


Vi sada možete da tvrdite da je 1-2% razlike u godišnjem deficitu bitno, ali ako pogledate širu sliku, videćete da je razlika između UK i SAD trivijalna u odnosu na razliku sa drugim zemljama. Na sledećem grafikonu je prikazan kumulirani deficit u periodu 2008. - 2012. godina u tridesetak zemalja (isti izvor, SAD i UK obojeni u bordo).Sad, članak u New Yorkeru ni ne kaže da su deficiti u UK niski, već da je vlada oštro kresala javnu potrošnju, pa da da je to dovelo do recesije koja je dovela do deficita. Ali, tek to nije tačno. Evo podataka o javnoj potrošnji (u milijardama funti, izvor britansko Ministarstvo finansija). O kakvom smanjenju rashoda se govori, uopšte nije jasno.

Sve u svemu, možda štednja ne daje rezultate (u to ne mogu sada da ulazim), ali uzeti Ujedinjeno Kraljevstvo kao primer zemlje koja vodi politiku štednje je, blago rečeno, potpuno pogrešno.