Pages

22 September 2010

Alokacija kapitala

Evo kako to izgleda kad se država meša.
Naravno, pravim vernicima ovo neće značiti ništa. Oni će, kao nekada sa komunizmom, nastaviti da brane koncept državnih kredita "u načelu" -- nije kriva ideja krivi su konkretni izvršioci, u nekoj drugoj zemlji bilo bi drugačije, treba postaviti nove ljude, stručnjake sa moralom, a i ovi zajmoprimci su bezobrazni, i tako dalje do nove afere.