Pages

31 August 2006

Ekonomisti

10 autora koji su u periodu 1954 - 2003 objavljivali najviše u 8 najprestižnijih ekonomskih časopisa (American Economic Review, Econometrica, International Economic Review, Journal of Economic Theory, Journal of Political Economy, Quarterly Journal of Economics, Review of Economics and Statistics, i Review of Economic Studies) su:

1 Joseph E. Stiglitz, 86 radova
2 Martin S. Feldstein, 72
3 Franklin Fisher, 59
4 Paul Samuelson, 57
5 Jean Tirole, 51
6 Peter C Fishburn, 49
7 James J Heckman, 49
8 William J Baumol, 47
9 Vernon L Smith, 46
10 Eric S Maskin, 44

Prvi zaključak je da dominiraju kejnzijanci ili neokejnzijanci.
Drugi je da većina na listi objavljuju radove sa matematičkim modelima.
Treći je da nema libertarijanaca. Najbliži tome je Vernon Smith, ali više privatno nego u ekonomskim radovima, gde se isključivo bavi eksperimentalnom ekonomijom.

Fusnota za listu Division of Labor blogu.