Pages

14 March 2008

E, sad je restriktivna

U pokušaju da obuzda inflaciju, Narodna banka Srbije podigla je juče referentnu kamatnu stopu na 14,5 odsto.

Ili čak za 3 procentna poena, ukupno 5 u poslednja tri meseca. To je veliki obrt. Sada ćete videti kako se do kraja godine niko neće sećati monopola, javne potrošnje, vremenskih nepogoda i ostalih stvari koje su navodno izazivale inflaciju. Monetarna politika nije više ekspanzivna i jedino to je važno za zaustavljanje rasta cena.

Da otklonimo svaku sumnju, ovaj potez nema veze sa bilo kakvom krizom. Jedina kriza koja postoji je politička, a NBS to ne rešava. Pad cena akcija na berzi takođe nema veze sa ovim - restriktivnija monetarna politika može samo da izazove njihov dalji pad. Jedini razlog je to što je NBS na kraju uvidela zašto su ustvari cene rasle. Bolje ikad nego nikad. Skorašnji pad dinara je takođe pomogao, jer sada NBS ima više prostora da bude restriktivna, a da to ne izazove preterano jačanje dinara. Može da bude restriktivna a da evro ostane na oko 80 dinara.

Ko nije pratio naše dugotrajno ubeđivanje da je monetarna politika sve vreme bila ekspanzivna a ne restriktivna kako su svi redom tvrdili, i da je to glavni razlog inflacije, stari postovi su ovde i ovde.

Birokratska mudrost

SIEPA, državna agencija za promociju izvoza, daje bespovratnu pomoć izvoznicima da je upotrebe za troškove marketinga:

Kako je navedeno u saopštenju, domaća izvozna preduzeća pokazala su veliko interesovanje za takvu vrstu pomoći, koja je usmerena isključivo na marketinške aktivnosti, koje većini srpskih firmama stoje na poslednjem mestu, posle troškova same proizvodnje i organizacije prodaje.

Te aktivnosti su od velikog značaja za sve kompanije jer bez dobrog marketinškog plana i pratećih aktivnosti nema ni zapaženog uspeha na stranim tržištima, navodi se u saopštenju SIEPA.

Boldovi su moji. Zaposleni u SIEPA ovim efektivno tvrde da su izvoznici izuzetno glupi: jer iako su te aktivnosti od velikog značaja za sve kompanije, one su kompanijama na poslednjem mestu. Neko bi pomislio da kad bi bile od velikog značaja bile bi na prvom mestu. Ali one su od velikog značaja, a privrednicima su na poslednjem mestu. Mora da privrednici i izvoznici kojima je to profesija, eto, nisu shvatili kako se to radi. Ali shvatili su službenici SIEPA i mašili se za budžetske pare da isprave ovu tržišnu grešku.