Pages

24 April 2012

Kakvo iznenađenje

Ograničene cene hrane u socijalističkoj Venecueli su dovele do nestašica i redova za hranu. Skroz neočekivano. 

I ovo je zanimljivo:

"the problem is most extreme in the government-subsidized stores that were created to provide affordable food to the poor"

Nema nauke bez Ministarstva nauke

Kažu naši naučnici.

Kako stoje činjenice? Ovde možete da vidite koje zemlje objavljuju najviše naučnih radova. Stvari su do pre par godina stajale ovako:

Country Total Papers, 1996-2006
United States 2,907,592
Japan
Germany
England
France
China
Canada
Italy
Spain
Australia
India
South Korea
Taiwan
790,510
742,917
660,808
535,629
422,993
394,727
369,138
263,469
248,189
211,063
180,329
124,940

SAD nema Ministarstvo nauke uopšte, u Japanu je nauka spojena sa prosvetom, kulturom i sportom, u Nemačkoj je spojeno sa prosvetom, u Engleskoj je to deo ministarstva za biznis i inovacije, u Francuskoj je spojeno sa visokim obrazovanjem (što u stvari traže i naši naučnici koji su potpisali peticiju), u Kini je spojeno sa tehnologijom, u Kanadi je deo Ministarstva industrije, u Italiji je deo Ministarstva prosvete, u Španiji je nedavno ugašeno i prebačeno u Ministarstvo privrede, u Australiji je deo Ministarstva privrede, u Indiji je posebno ministarstvo, u Južnoj Koreji je deo Ministarstva prosvete, kao i na Tajvanu.

Sve u svemu, posebna ministarstva za nauku i tehnologiju imaju Francuska, Indija i Kina, a u većini drugih vodećih naučnih sila je ili deo ministarstva privrede, ili ministarstva prosvete, pa zaključujem da ni nama nije baš nužno posebno ministarstvo.